Значення криміналістичної характеристики крадіжок, учинених неповнолітніми, для досудового розслідування

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У науковій статті надається криміналістична характеристика крадіжок, учинених неповнолітніми, а також визначається значення цієї характеристики під час проведення досудового розслідування. В данной научной статье предоставляется криминалистическая характеристика краж, совершенных несовершеннолетними, а также определяется значение . данной характеристики при проведении досудебного расследования. In this scientific article given criminological character-istics of thefts committed by minors, and determine the value of the properties during the pretrial investigation
Опис
Ключові слова
кримінальне провадження, криміналістична характеристика, крадіжка, неповно-літні особи, органи досудового розслідування, злочин, тактика розслідування., уголовное производство, крими-налистическая характеристика, кража, несовершен-нолетние лица, органы предварительного расследования, преступление, тактика расследования., criminal proceedings, forensic charac-terization, theft, minors, pretrial investigation, crime
Бібліографічний опис
Ковальова О.М. Значення криміналістичної характеристики крадіжок, учинених неповнолітніми, для досудового розслідування / О.М. Ковальова // Південноукраїнський правничий часопис. - 2015. - № 2. - С. 168 - 170.