Деякі особливості кредитного договору в умовах воєнного стану

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024-03-29
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Тези містять опис особливостей кредитного договору в умовах воєнного стану, де звертається увага на проблемні аспекти виконання кредитного договору, які пов’язані з багатьма причинами. Серед них: важке матеріальне становище, втрата працездатності або інвалідність після проходження служби в Збройних Силах України, неможливість фізичного виконання дій, у зв’язку з перебуванням на тимчасово окупованих територіях, тощо. Також у тезах окремо приділено увагу договорам кредитування нерухомого та рухомого майна, яке було знищено від різноманітних подій повномасштабного вторгнення. The theses contain a description of the features of the credit agreement in the conditions of martial law, where attention is drawn to the problematic aspects of the execution of the credit agreement, which are associated with many reasons. Among them: difficult financial situation, loss of working capacity or disability after serving in the Armed Forces of Ukraine, inability to physically perform actions due to being in temporarily occupied territories, etc. Also, the theses separately pay attention to credit agreements for immovable and movable property, which was destroyed by various events of a full-scale invasion.
Опис
Ключові слова
кредит, сторони кредитного договору, кредитні зобов'язання, кредитний договір, грошові кошти. credit, parties to a credit agreement, credit obligations, credit agreement, cash.
Бібліографічний опис
Кірсанов О.В. Some features of the credit agreement under the conditions of the martial state. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали XVI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 29 березня 2024 року. Одеса, Одеський державний університет внутрішніх справ, 2024. С. 409-411.