Особливі порядки кримінального провадження

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Методичні рекомендації підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Особливі порядки кримінального провадження». Виконання здобувачами вищої освіти завдань для самостійної роботи надасть їм змогу системно опанувати контент навчальної дисципліни, поглибити уявлення щодо прикладних положень забезпечення верховенства права при провадженні на підставі угод, процедури кримінального провадження щодо окремої категорії осіб, які користуються статусом недоторканності чи іншими імунітетами, особливого режиму досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції, при застосуванні особливих порядків та режимів кримінального провадження, а також стосовно прийняття ряду поточних кримінальних процесуальних рішень. Розраховано на здобувачів вищої освіти і викладачів вищих правничих навчальних закладів, а також усіх тих, хто цікавиться питаннями кримінального процесу.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Особливі порядки кримінального провадження. Методичні рекомендації для самостійної роботи для здобувачів вищої освіти освітнього ступеню «бакалавр» спеціальність 081 Право Факультет № 1 ННІПК. Одеса: ОДУВС, 2021. 100 с.