ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ МЕДІАЦІЇ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ З АНГЛОСАКСОНСЬКОЮ І РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЮ ПРАВОВИМИ СИСТЕМАМИ

dc.contributor.authorМирза, Світлана Степанівна
dc.contributor.authorMyrza, Svitlana
dc.date.accessioned2022-09-07T14:09:37Z
dc.date.available2022-09-07T14:09:37Z
dc.date.issued2021-06-04
dc.description.abstractАвтор констатує що, наявність двох моделей медіації: англосаксонської моделі, в рамках якої медіація не знаходить чіткого законодавчого регулювання і єдині вимоги до навчання медіаторів відсутні, і континентальна модель, в рамках якої медіація є процесуальним інститутом, закріпленим в законодавстві поряд з вимогами до навчання медіаторів, акредитації та сертифікації. Корисним у впровадженні зарубіжного досвіду підготовки медіаторів в Україні може стати, зокрема, впровадження у сферу акредитації та навчання медіаторів великої кількості різноманітних та незалежних одна від іншої організацій; введення медіації як засобу допомоги подружжю в період розлучення на стадії розірвання шлюбу; введення постійного курсу медіації для здобувачів вищої освіти у вищих навчальних закладах.The author states that there are two models of mediation: the Anglo-Saxon model, in the framework of which mediation does not find clear legislative regulation and there are no uniform requirements for the training of mediators, and the continental model, in the framework of which mediation is a procedural institution enshrined in legislation along with requirements for training mediators, accreditation and certification. Useful in implementation of foreign experience in training mediators in Ukraine can to become, in particular, implementation in the sphere of accreditation and training of mediators a large number of diverse and independent organizations; the introduction of mediation as a means of helping spouses during the period of divorce on stages of divorce; introducing a permanent mediation course for applicants of higher education in higher educational institutions.uk_UA
dc.identifier.citationМирза С.С. ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ МЕДІАЦІЇ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ З АНГЛОСАКСОНСЬКОЮ І РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЮ ПРАВОВИМИ СИСТЕМАМИ. Поліцейська медіація як інструмент захисту прав та інтересів громадян: матеріали Міжнар. наук.конф., м.Одеса, 4 червня 2021 р. Одеса: ОДУВС, 2021. С. 59 - 62.uk_UA
dc.identifier.urihttp://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/2987
dc.publisherОдеса: ОДУВСuk_UA
dc.subjectрозвиток інституту медіації в Україні, основні риси англосаксонської та романо-германської правових системuk_UA
dc.subjectthe development of the institution of mediation in Ukraine, the main features of the Anglo-Saxon and Romano-Germanic legal systemsuk_UA
dc.titleХАРАКТЕРИСТИКА СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ МЕДІАЦІЇ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ З АНГЛОСАКСОНСЬКОЮ І РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЮ ПРАВОВИМИ СИСТЕМАМИuk_UA
dc.typeConference Abstractuk_UA
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Збiрник_конференцii_04.06.2021_6__обл-59-63.pdf
Розмір:
180.73 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: