ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В СУДАХ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-11-06
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Автором стверджується, що комплексне впровадження та дотримання в діяльності апарату суду вищезазначених принципів, на всіх етапах її функціонування дозволить сформувати професійний кадровий склад державних службовців, забезпечити стабільність в роботі та ефективне виконання працівниками суду завдань та функцій. The author claims that the comprehensive implementation and observance of the above-mentioned principles in the operation of the court apparatus at all stages of its functioning will allow to form a professional staff of civil servants, ensure stability in work and effective performance of tasks and functions by court employees.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Бабчук, А. ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В СУДАХ. Стан та перспективи розвитку адміністративного права України: матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. онлайн-конф.., м. Одеса, 06 листопада 2020 р. – Одеса : ОДУВС, 2020. С.83-85.