Характеристика правовідносин, пов’язаних з застосуванням набувальної давності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2006-11-24
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Вісник господарського судочинства
Анотація
У статті надано характеристику правовідносинам, пов’язаним із застосуванням набувальної давності, де виокремлено особливості суб’єкта, об’єкта та змісту. Деталізовано специфіку окремих видів об’єктів, щодо яких застосовується давнісне володіння, а також категорії учасників цивільних правовідносин у контексті ст. 2 ЦК України, які можуть бути суб’єктами такого володіння.
Опис
Ключові слова
Набувальна давність, суб’єкт, об’єкт, зміст, право власності, давність володіння, давнісний володілець, заволодіння, майно, абстрактне право, інтерес, Приобретательная давность, субъект, объект, содержание, право собственности, давность владения, давностный владелец, завладение, абстрактное право, интерес, Acquired prescription, subject, object, content, ownership, prescription of possession, long-standing owner, possession, abstract right, interest
Бібліографічний опис
Маковій В.П. Характеристика правовідносин, пов’язаних з застосуванням набувальної давності / В.П. Маковій. // Вісник господарського судочинства. – 2006. – №5. – С. 138-147