Публічність та диспозитивність у кримінальному судочинстві

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2008
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОЮІ НУВС
Анотація
Монографія є комплексним науковим дослідженням проблемних питань пов’язаних з визначенням понять публічності та диспозитивності, як принципів кримінального процесу, які використовуються в кримінальному судочинстві. Метою написання даної роботи є дослідження змісту і правової природи публіч- ності та диспозитивності як правових явищ кримінального судочинства, встановити їх місце, взаємозв’язок та співвідношення в кримінально-процесуальній діяльності. Викладені в монографії положення дозволяють використовувати їх у практичній діяльності судів, слідчих підрозділів органів прокуратури, МВС, СБУ, податкової міліції України, судів України як наукові рекомендації (акт впровадження від 21 квітня 2005 р.). The monograph is a comprehensive scientific study of problematic issues related to the definition of publicity and discretion as principles criminal proceedings used in criminal proceedings. The purpose of writing this work is to study the content and legal nature of publicity and dispositiveness as legal phenomena of criminal justice, to establish their place, relationship and correlation in criminal procedure. The provisions set out in the monograph allow them to be used in practice activities of courts, investigative units of the prosecutor's office, the Ministry of Internal Affairs, the Security Service, the tax police of Ukraine, courts of Ukraine as scientific recommendations (act of implementation of 21 April 2005).
Опис
Ключові слова
кримінальний процес, публічність та диспозитивність, природа, поняття і види,конфлікт інтересів, правова природа конфліктів, criminal proceedings, publicity and dispositiveness, nature, concepts and types, conflict of interests, legal nature of conflicts
Бібліографічний опис
Деревянкін С.Л. Публічність та диспозитивність у кримінальному судочинстві.: монографія. / С. Л. Деревянкін ; ОДУВС – Одеса, ОЮІ НУВС, 2008. – 174 с.
Зібрання