Проблеми правового регулювання діяльності оперативно-розшукових підрозділів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017-04-28
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Викладений матеріал у дослідженні обумовлює необхідність приведення норм оперативно-розшукового закону відповідно до КПК України з урахуванням особливостей ведення оперативно-розшукової діяльності. The material presented in the study determines the need to bring the norms of the operational-investigative law in accordance with the Code of Criminal Procedure of Ukraine, taking into account the peculiarities of conducting operational-investigative activities.
Опис
Ключові слова
оперативно-розшукова діяльність, нормативно-правові акти, правове регулювання. operative investigative activity, legal acts, legal regulation.
Бібліографічний опис
Васютинська, А. Проблеми правового регулювання діяльності оперативно-розшукових підрозділів. Актуальні проблеми оперативно-розшукової протидії організованій злочинності: матер. Міжнар. наук.-практ. Інт.-конфер., м. Одеса, 28 квітня 2017 р. – Одеса : ОДУВС, 2017. С. 16-17.