Актуальні питання протидії корупції в органах Національної поліції України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016-05-27
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Суспільство може розраховувати на ефективну протидію та запобігання корупції лише тоді, коли в державі діє ефективна правоохоронна система. В іншому випадку результати діяльності цих органів маскуватимуться за «переконливими» статистичними даними, а реальний стан буде далекий від бажаного суспільству. Society can count on effective counteraction and prevention of corruption only when an effective law enforcement system operates in the state. Otherwise, the results of the activities of these bodies will be masked by "convincing" statistical data, and the real state will be far from what society wants.
Опис
Ключові слова
корупція, службові повноваження, законодавчі органи. corruption, official powers, legislative bodies.
Бібліографічний опис
Власова, Ю. Актуальні питання протидії корупції в органах Національної поліції України. «Запобігання корупції в Україні» (2016; Одесса). Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції 27 травня 2016 року. – Одесса: ОДУВС, Кафедра адміністративного права та адміністративного процесу, 2016. С.128-133.