Психологічні аспекти формування конфліктологічної культури поліцейського

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017-03-24
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Актуальність проблеми формування конфліктологічної культури поліцейських сьогодні, на наш погляд, зумовлена потребами докорінної зміни відношення суспільства до правоохоронних органів, підвищення рівня поваги та довіри, в першу чергу за рахунок підвищення рівня професіоналізму та соціально-психологічної компетентності. The relevance of the problem of forming a conflict-oriented culture of police officers today, in our opinion, is due to the need for a fundamental change in society's attitude to law enforcement agencies, an increase in the level of respect and trust, primarily due to an increase in the level of professionalism and socio-psychological competence.
Опис
Ключові слова
конфліктологічна культура поліцейського, правоохоронні органи, психологія, професійно-педагогічна підготовка поліцейських. conflict culture of a police officer, law enforcement agencies, psychology, professional and pedagogical training of police officers.
Бібліографічний опис
Іващенко, В. Психологічні аспекти формування конфліктологічної культури поліцейського. Становлення особистості професіонала: перспективи й розвиток : матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 24- 25 березня 2017 р. — Одеса : ОДУВС, 2017. С.107-108.