Психологічні аспекти отримання інформації в професійній діяльності поліцейського

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017-03-24
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
На думку авторки дослідження, однією із визначальних умов, яка впливає на взає мини працівника Національної поліції та громадян, є його здатність до ефективного спілкування. Йдеться про вміння висловлюватися, слухати і чути іншу людину, виражати своє розуміння. Співрозмовник має відчути, що його справді розуміють, співпереживають, що такому фахівцю можна довіряти. According to the author of the study, one of the defining conditions that affects the relationship between a National Police officer and citizens is his ability to communicate effectively. It is about the ability to express oneself, to listen and hear another person, to express one's understanding. The interlocutor should feel that he is truly understood, sympathized with, that such a specialist can be trusted.
Опис
Ключові слова
працівник поліції, професійне спілкування, психологічні навички, тактика, поведінка. police officer, professional communication, psychological skills, tactics, behavior.
Бібліографічний опис
Лузанова, Г. Психологічні аспекти отримання інформації в професійній діяльності поліцейського. Становлення особистості професіонала: перспективи й розвиток : матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 24- 25 березня 2017 р. — Одеса : ОДУВС, 2017. С.89-91.