Значення комунікативної компетентності поліцейського при спілкуванні із ЗМІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017-03-24
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Дотримуючись орієнтації на соціальну спрямованість професійної діяльності поліції, а також в контексті рефо рмування правоохоронних органів характер ефективної взаємодії поліції із ЗМІ має відповідати моделі партнерсь ких і довірчих відносин. Adhering to the social orientation of the police's professional activities, as well as in the context of reforming law enforcement agencies, the character of the effective interaction of the police with the mass media should correspond to the model of partnership and trust relations.
Опис
Ключові слова
інформаційне забезпечення, комунікативна компетентність, поліцейські, спілкування із ЗМІ. information support, communicative competence, police officers, communication with mass media.
Бібліографічний опис
Прудка, Л. Значення комунікативної компетентності поліцейського при спілкуванні із ЗМІ. Становлення особистості професіонала: перспективи й розвиток : матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 24- 25 березня 2017 р. — Одеса : ОДУВС, 2017. С.88-89.