Інститут випробування у кримінальному та кримінально-виконавчому праві: теоретико-правові аспекти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет внутрішніх справ
Анотація
Дисертація є одним з перших комплексних монографічних досліджень теоретичних і правових аспектів інституту випробування в кримінальному та кримінально-виконавчому праві з урахуванням сучасного стану кримінального, кримінально-виконавчого законодавства. The dissertation is one of the first comprehensive monographic studies of the theoretical and legal aspects of the probation institute in criminal and criminalexecutive law, taking into account the current state of criminal and criminalexecutive legislation.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Мурадян, Г.Р. Інститут випробування у кримінальному та кримінально-виконавчому праві: теоретико-правові аспекти : дис. ... на здобуття наук. ступеня доктор філософії : 081-Право / Одеський державний університет внутрішніх справ. Одеса, 2024. 284 с.
Зібрання