Основні методи OSINT, що використовуються в кримінальному аналізі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-11-17
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Стаття присвячена визначенню основних методів OSINT Зазначено, що OSINT є ключем до нових можливостей для сектору безпеки і оборони, особливо під час війни. Він допомагає не тільки зібрати, перевірити, проаналізувати інформацію про потенційних злочинців, але й автоматизувати робоче місце кожного представника сектору безпеки і оборони. Використання OSINT в ході кримінального аналізу дозволяє отримувати інформацію про злочин, яка не є доступною в рамках традиційних методів розслідування а також дозволяє отримувати інформацію оперативно, що може бути критично важливим для успішності розслідування, а також отримувати інформацію з різних джерел, що може допомогти отримати більш повну картину злочину. Аналітики OSINT використовують такі основні інструменти та методи, як: пошукові системи, такі як Google, Bing та Yahoo.; соціальні медіа-сканери, такі як Maltego та Social Mention; інструменти аналізу веб-сайтів, такі як Screaming Frog та DeepCrawl; Аналіз соціальних мереж; пошукові системи ЗМІ, такі як Factiva та LexisNexis Meltwater та Cision. The article is devoted to the definition of the main methods of OSINT. It is noted that OSINT is the key to new opportunities for the security and defense sector, especially in times of war. It helps not only to collect, check, and analyze information about potential criminals, but also to automate the workplace of every representative of the security and defense sector. The use of OSINT in the course of criminal analysis allows obtaining information about a crime that is not available within the framework of traditional methods of investigation, and also allows obtaining information quickly, which can be critical for the success of the investigation, as well as obtaining information from various sources, which can help to obtain more the full picture of the crime. OSINT analysts use the following basic tools and techniques: search engines such as Google, Bing, and Yahoo.; social media scanners such as Maltego and Social Mention; website analysis tools such as Screaming Frog and DeepCrawl; Analysis of social networks; media search engines such as Factiva and LexisNexis Meltwater and Cision.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Калугін, В.Ю. Основні методи OSINT, що використовуються в кримінальному аналізі. Кібербезпека в Україні: правові та організаційні питання: матеріали міжн. наук. практ. конф., м. Одеса, 17 листопада 2023 р. Одеса : ОДУВС, 2023. -- - 168 с. С.150-152.