Напрями вдосконалення регулювання професійної відповідальності приватного нотаріуса в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-10-20
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У своєму дослідженні авторка пропонує вважати застосування до приватного нотаріуса таких заходів впливу, як анулювання свідоцтва, зупинення та припинення професійної діяльності як спеціальну професійну відповідальність, яка підпадає під адміністративно-правове регулювання. In her research, the author proposes to consider the application of such measures of influence to a private notary as cancellation of a certificate, suspension and termination of professional activity as a special professional responsibility that is subject to administrative and legal regulation.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Ладіна, Л. Напрями вдосконалення регулювання професійної відповідальності приватного нотаріуса в Україні. Стан та перспективи розвитку адміністративного права України: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет конференції, м. Одеса, 20 жовтня 2023 р. – Одеса : ОДУВС, 2023. С.316-319.