Науковий висновок Харківського національного університету внутрішніх справ до проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування правоохоронними органами безпілотних повітряних суден та протидії їх незаконному використанню» (реєстр. № 8185 від 07.11.2022)

Анотація
Аналізований Законопроєкт № 8185 пропонує внести зміни: –до Повітряного кодексу України щодо визначення базової термінології безпілотної авіації, розширення повноважень окремих правоохоронних органів у сфері безпеки цивільної авіації, надання державного пріоритету з використання повітряного простору України при обороні важливих державних об’єктів, проведенні операцій з підтримання громадської безпеки і порядку та протидії правопорушенням, а також формування засад для створення системи ідентифікації цивільних безпілотних повітряних суден тощо; –до законів України «Про державний кордон України», «Про Службу безпеки України», «Про особливості забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв’язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів», «Про Національну гвардію України», «Про Національну поліцію», «Про електронні комунікації» щодо визначення основних засад і повноважень правоохоронних органів при застосуванні безпілотних повітряних суден у правоохоронній діяльності та протидії правопорушенням з їх використанням.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Сокуренко, В., Бугайчук, К., Швець, Д. Науковий висновок Харківського національного університету внутрішніх справ до проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування правоохоронними органами безпілотних повітряних суден та протидії їх незаконному використанню» (реєстр. № 8185 від 07.11.2022). Науково-дослідна діяльність Харківського національного університету внутрішніх справ в умовах воєнного стану : монографія / за заг. ред. В. В. Сокуренка, Д. В. Швеця, О. А. Моргунова ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Вінниця : ТВОРИ, 2023. С. 365-370.
Зібрання