НАКАЗНЕ ПРОВАДЖЕННЯ ЯК ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ЗАСІБ ЗАХИСТУ ПРАВ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016-12-16
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Львів: ЛьвДУВС
Анотація
Проведене дослідження дозволило автору зробити висновок, що запровадження наказного провадження в судову практику зумовлене недоцільністю використання складної та довготрива-лої процесуальної форми позовного провадження для розгляду та вирішення безспірних вимог. The conducted research allowed the author to conclude that the introduction of injunctive proceedings into court practice is due to the inexpediency of using a complex and long-term procedural form of a lawsuit to consider and resolve undisputed claims.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Кісель, В. НАКАЗНЕ ПРОВАДЖЕННЯ ЯК ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ЗАСІБ ЗАХИСТУ ПРАВ. Теоретико-прикладні проблеми правового регулювання Т33 в Україні: тези регіональної науково-практичної конференції (16 грудня 2016 року) / упор. В. К. Грищук. – Львів: ЛьвДУВС, 2016. С.221-224.