Інститут імунітету у кримінальному процесі України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса : Видавництво «Юридика»
Анотація
У монографії досліджуються питання інституту імунітету в кримінальному процесі України. Аналізуються імунітети різних учасників кримінального провадження, а саме імунітети виборних та посадових осіб. А також імунітети учасників кримінального провадження. Акцентована увага на процесуальному статусі осіб, які наділені імунітетом під час здійснення кримінального провадження. Розглянуті правові та організаційні особливості участі таких осіб в кримінальному провадженні. Також приділено увагу процесуальному статусу осіб, чиї повноваження регулюються нормами міжнародного права. The monograph examines the issue of the institution of immunity in the criminal process of Ukraine. The immunities of various participants in criminal proceedings are analyzed, namely the immunities of elected officials and officials. As well as immunities of participants in criminal proceedings. Focused attention on the procedural status of persons who are granted immunity during criminal proceedings. The legal and organizational features of the participation of such persons in criminal proceedings are considered. Attention is also paid to the procedural status of persons whose powers are regulated by the norms of international law.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Ганенко І. С. Інститут імунітету у кримінальному процесі України : монографія / І. С. Ганенко ; за заг. ред. д.ю.н., професора М. В. Корнієнко. – Одеса : Видавництво «Юридика», 2023. – 180 с.
Зібрання