ПРАВОВА ПРИРОДА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРУ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ЙОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016-12-16
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Львів: ЛьвДУВС
Анотація
Зазначено, що розвиток, еволюція цивільно-правого договору є наслідком зміни суспільства, економічних відносин, які в свою чергу вимагають від пра-ва, а, конкретніше від договірного права більш гнучкіше застосувати нові непойменовані, змішані договори та удосконалювати існуючі договірні відносини. It is noted that the development and evolution of the civil law contract is a consequence of changes in society and economic relations, which in turn require the law, and more specifically the contract law, to more flexibly apply new unnamed, mixed contracts and improve existing contractual relations.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Резніченко, С., Руда, Т. ПРАВОВА ПРИРОДА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРУ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ЙОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ. Теоретико-прикладні проблеми правового регулювання в Україні: тези регіональної науково-практичної конференції (16 грудня 2016 року) / упор. В. К. Грищук. – Львів: ЛьвДУВС, 2016. – 520 с. С.388-391.