МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ ЯК ДЖЕРЕЛО КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-06-27
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Актуальність означеної проблеми полягає в тому, що міжнародні договори є важливими джерелами права, які встановлюють зобов'язання для держав та мають пріоритет перед національним законодавством. Україна, як суверенна держава, що прагне до міжнародної співпраці, укладає різноманітні договори, які визначають права та обов'язки держави перед міжнародним співтовариством. The relevance of this problem lies in the fact that international treaties are important sources of law that establish obligations for states and have priority over national legislation. Ukraine, as a sovereign state striving for international cooperation, concludes various treaties that define the rights and obligations of the state before the international community.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Петренко, А. МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ ЯК ДЖЕРЕЛО КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ. Актуальні питання становлення та розвитку сучасного конституціоналізму в Україні (до 27-ї річниці Конституції України) Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 27 червня 2023 р. / упорядник Є.О.Львова, Редакційна колегія М.В. Корнієнко, М.М. Юрченко – Одеса, ОДУВС, 2023. – 220 с. С.137-140.