Соціокультурний та гуманістичний зміст категорії "пріоритет", його архітектоніка

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Мультиверсум. Філосовський альманах
Анотація
У статті здійснено аналіз сутності пріоритетів, динаміки їх трансформацій і розвитку, що становить їх глибоку архітектоніку. The article analyzes the essence of priorities, the dynamics of their transformations and development, which constitutes their deep architecture.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Надибська, О. Соціокультурний та гуманістичний зміст категорії "пріоритет", його архітектоніка. Мультиверсум. Філосовський альманах. 2009. Вип. 87. С. 13-24.