ЩОДО ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ ЄС У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013-04-26
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Аналіз міжнародного досвіду забезпечення якості продукції свідчить про необхідність певної гармонізації національної системи технічного регулювання до систем технічного регулювання держав-членів ЄС, що сприятиме підвищенню конкурентоспроможності продукції вітчизняного виробника як на внутрішньому, так і на світовому ринку. Вбачається необхідним розмежовування в Україні функцій стандартизації, сертифікації, метрології, ринкового нагляду, акредитації та захисту прав споживачів. The analysis of the international experience of product quality assurance shows the need for a certain harmonization of the national technical regulation system with the technical regulation systems of the EU member states, which will contribute to increasing the competitiveness of the products of the domestic manufacturer both on the domestic and on the world market. Demarcation of the functions of standardization, certification, metrology, market surveillance, accreditation and protection of consumer rights is considered necessary in Ukraine.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Матросова, Я. ЩОДО ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ ЄС У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ. Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., ч. 2, 26 квітня 2013 р. — Одеса : ОДУВС, 2013. — 168 с. С.90-91.