КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ (ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-10-31
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Політика держави стосовно кримінальної відповідальності за статтею 212 Кримінального кодексу України є вірною. Поєднання суворості мір кримінального покарання із наявністю спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності є вірним вектором удосконалення кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів). The state's policy regarding criminal liability under Article 212 of the Criminal Code of Ukraine is correct. The combination of the severity of criminal penalties with the availability of special types of exemption from criminal liability is a sure vector for improving criminal liability for tax evasion, fees (mandatory payments).
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Резніченко, С., Резніченко, Г. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ (ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ). Роль та місце правоохоронних органів у розбудові д емократичної правової держави: матеріали XΙV міжнар. наук.-практ. інтернет- конф., м. Одеса, 31 жовтня 2022 р. Одеса: ОДУВС, 2022. 174 с. С.118-121.