ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ЗАПОБІГАННЯ ТЕРОРИСТИЧНИМ АКТАМ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021-11-18
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка
Анотація
У дослідженні наголошується, що у сучасних умовах особливого значення набувають питання, що пов’язані із захистом прав людини від кримінально протиправних посягань, у тому числі від терористичних актів. Встановлено, що одним із центральних завдань держави є захист прав людини від терористичних актів шляхом застосування ефективних антитерористичних заходів, нових терористичних злочинів та притягнення до кримінальної відповідальності винних. Зроблено висновок, що розробка та вдосконалення системи заходів запобігання терористичним актам сприятиме не лише зниженню рівня терористичної загрози у державі, а й захисту прав людини й громадянина від терористичних посягань. The scientific work emphasizes that in modern conditions, issues related to the protection of human rights from criminal violations, including terrorist acts, are of particular importance. It has been established that one of the central tasks of the state is the protection of human rights from terrorist acts through the use of effective anti-terrorist measures, new terrorist crimes and bringing the perpetrators to justice. It was concluded that the development and improvement of the system of measures to prevent terrorist acts will contribute not only to reducing the level of the terrorist threat in the state, but also to the protection of human and citizen rights from terrorist attacks.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Стукаліна, О. Захист прав людини в умовах запобігання терористичним актам. Об’єднанi наукою: перспективи мiждисциплiнарних дослiджень: матеріали VIIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. Київ: КНУ ім. Т.Г. Шевченко, 2021. С. 42-44.