ДЕЯКІ ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОПИТУ ДИТИНИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-06-23
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Актуальність теми полягає в тому, що останнім часом насильство та жорстоке поводження з дітьми стає все більш поширеним явищем. За даними соціальних опитувань, близько 40 % осіб, які не досягли повноліття, вважають, що ця проблема є актуальною для нашої країни, а з урахування військової агресії з боку РФ, статистика значно зрозла та потребує більш коректного підходу до дітей, які опинились в такій ситуації. The relevance of the topic lies in the fact that recently violence and child abuse has become an increasingly common phenomenon. According to social surveys, about 40% of minors believe that this problem is relevant for our country, and taking into account military aggression by the Russian Federation, the statistics are significantly different and require a more correct approach to children who find themselves in such a situation situations.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Жеребко, В. ДЕЯКІ ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОПИТУ ДИТИНИ. Захист прав дитини в умовах військової агресії : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 23 червня 2022 р.). – Одеса : Видавництво «Юридика», 2023. – 316 с. С.90-94.