Методичні рекомендації щодо проведення семінарських занять з нав- чальної дисципліни «Кримінальне право» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність», галузі знань 26 «Цивільна безпека»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС; Херсонський факультет.
Анотація
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Беніцький А.С., Оржинська Е.І., Темніков О.В. Методичні рекомендації щодо проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «Кримінальне право» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність», галузі знань 26 «Цивільна безпека» / А.С. Беніцький, Е.І. Оржинська, О.В. Темніков. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – 108 с.