СПОСОБИ ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКУ БАТЬКІВ З УТРИМАННЯ ДИТИНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Вантажиться...
Ескіз
Файли
Дата
2022-10-31
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Викладені положення щодо обрання способів та порядку виконання обов’язку батьків з утримання дитини в умовах війни мають бути переглянуті й доповнені, оскільки виникає низка питань через суб’єктивні та не залежні від платника аліментів обставини, що прямо або опосередковано впливають на забезпечення інтересів дитини. Дане дослідження сприяє розробці питань, пов’язаних з виїздом в порядку евакуації батьків за кордон як з дітьми, так і без них, перебування платника аліментів у складі військових формувань чи на тимчасово окупованій території тощо. The stated provisions regarding the choice of methods and the procedure for fulfilling the parents' duty to maintain a child in wartime conditions should be reviewed and supplemented, as a number of issues arise due to subjective and independent circumstances that directly or indirectly affect the child's interests. This study contributes to the development of issues related to the evacuation of parents abroad both with and without children, the stay of the alimony payer in military formations or in temporarily occupied territory, etc.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Маковій, В. СПОСОБИ ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКУ БАТЬКІВ З УТРИМАННЯ ДИТИНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові д емократич- ної правової держави: матеріали XΙV міжнар. наук.-практ. інтернет- конф., м. Одеса, 31 жовтня 2022 р. Одеса: ОДУВС, 2022. 174 с. С.81-84.