Кримінально-правові та кримінологічні аспекти протидії злочинності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017-11-24
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Метою конференції є обговорення стану та перспектив розвитку, напрямків боротьби зі злочинністю як в Україні, так і в світі, можливостей та характеру імплементації зарубіжного законодавства та досвіду у вітчизняний законодавчий та правозастосовний процес, підвищення ефективності правових норм у протидії злочинності. The purpose of the conference is to discuss the state and prospects of development, the directions of fighting crime both in Ukraine and in the world, the possibilities and nature of the implementation of foreign legislation and experience in the domestic legislative and law enforcement process, increasing the effectiveness of legal norms in combating crime.
Опис
Ключові слова
організована злочинність, правоохоронні органи, боротьба зі злочинністю, зарубіжний досвід, organized crime, law enforcement agencies, fight against crime, foreign experience
Бібліографічний опис
Кримінально-правові та кримінологічні аспекти протидії злочинності: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 24 лист. 2017 р. – Одеса : ОДУВС, 2017. – 219 с.