ЗАСТОСУВАННЯ МЕДІАЦІЇ У ПРОТИДІЇ БУЛІНГУ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019-05-30
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Авторка відмічає позитивні зрушення у боротьбі з булінгом. Особливо слід підкреслити застосування саме відновних практик у такій протидії, перед усім медіації. Проходження процедури медіації має пролонгований харак-тер та сприяє профілактиці правопорушень взагалі. The author notes positive developments in the fight against bullying. The use of restorative practices in such countermeasures, above all mediation, should be emphasized. Going through the mediation procedure has a prolonged character and contributes to the prevention of offenses in general.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Берендєєва А.І. ЗАСТОСУВАННЯ МЕДІАЦІЇ У ПРОТИДІЇ БУЛІНГУ. Медіація в судовій, правоохоронній та правозахисній системах: матеріали міжн. наук.-практ. конф., м. Одеса, 30-31 травня 2019 р. — Одеса: ОДУВС, 2019. —253 с. С.24-28.