РЕЦЕПЦІЯ РИМСЬКОГО ПРАВА В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018-03-30
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Pецепція римського права на українських землях відбувалася опосередковано і виключати або абсолю- тизувати той чи інший шлях його поширення не можна. Це був синтез правових положень, які позитивно впливали на розвиток pуського (староукраїнського) права. The perception of Roman law in Ukrainian lands took place indirectly, and it is impossible to exclude or absolutize one or another way of its spread. It was a synthesis of legal provisions that had a positive impact on the development of Puska (Old Ukrainian) law.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Поварчук В.О. РЕЦЕПЦІЯ РИМСЬКОГО ПРАВА В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали Х міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 30 березня 2018 р. — Одесса: ОДУВС, 2018. — 282 с. С. 62-64.