ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ОПЕРАЦІЇ» У ТЕОРІЇ ПРАВНИЧИХ НАУК

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018-03-30
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
У тезах досліджується науковий підхід щодо визначення поняття «операція» у правничих на- уках. Сформульовано основні ознаки та особливості, які характеризують операції, що проводять органи та підрозділи МВС України. The thesis examines the scientific approach to defining the concept of "operation" in legal sciences. The main features and peculiarities characterizing the operations carried out by the bodies and units of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine are formulated.
Опис
Ключові слова
операція, органи та підрозділи МВС України, військове мистецтво, воєнні дії, операти- вний штаб, тактичні дії., operation, organs and subdivisions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, military art, military operations, operational headquarters, tactical actions.
Бібліографічний опис
Бурангулов А.В. ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ОПЕРАЦІЇ» У ТЕОРІЇ ПРАВНИЧИХ НАУК. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали Х міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Одеса, 30 березня 2018 р. — Одесса: ОДУВС, 2018. — 282 с. С. 21-23.