ОСОБЛИВОСТІ ТАКТИКИ ТИМЧАСОВОГО ВИЛУЧЕННЯ МАЙНА

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021-04-23
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Зазначені дії, що входять у зміст процедури з тимчасового вилучення майна, можна об’єднати в такі тактичні блоки: встановлення підстав для вилучення майна; підготовка до вилучення майна; власне вилучення майна, що включає дії від визначення конкретних осіб, у яких буде проводитися вилучення до упакування та опечатування вилученого; документальне оформлення вилучення, включаючи направлення у необхідних випадках відповідного повідомлення, і завершальні дії, що виражаються у виїзді з місця проведення дії і зняття блокади з цього місця. The specified actions included in the content of the procedure for temporary seizure of property can be combined into the following tactical blocks: establishment of grounds for seizure of property; preparation for seizure of property; actual seizure of property, which includes actions from identifying specific persons from whom the seizure will be carried out to packaging and sealing the seized; documentation of the removal, including sending, if necessary, the corresponding message, and final actions, expressed in leaving the place of the action and removing the blockade from this place.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Сердюк Д.О. ОСОБЛИВОСТІ ТАКТИКИ ТИМЧАСОВОГО ВИЛУЧЕННЯ МАЙНА. Актуальні аспекти криміналістичного та психологічного забезпечення правоохоронної діяльності, м. Одеса, 23 квітня 2021 р. Одеса: ОДУВС, 2021. 269 с. С. 61-64.