Державна фіскальна служба України як суб'єкт публічного адміністрування у сфері забезпечення національної безпеки держави

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Науково-дослідний інститут публічного права
Анотація
У статті розглянуті діяльність Державної фіскальної служби України як суб'єкта публічного адміністрування у сфері забезпечення національної безпеки держави, а також нормативне забезпечення її діяльності. The article examines the activities of the State Fiscal Service of Ukraine as a subject of public administration in the field of ensuring the national security of the state, as well as regulatory support for its activities.
Опис
Ключові слова
адміністрування, національна безпека, фіскальна служба, суб'єкт., administration, national security, fiscal service, subject.
Бібліографічний опис
Павлютін Ю.М. Державна фіскальна служба України як суб'єкт публічного адміністрування у сфері забезпечення національної безпеки держави. Науковий вісник публічного та приватного права. 2016. Вип. 6. Том 1. С. 240-245.