Деякі питання імплементації європейських митних стандартів до законодавства України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ПРАВО І СУСПІЛЬСТВО
Анотація
У статті досліджено актуальні тенденції та проблеми імплементації європейських митних стандартів до національного законодавства в контексті європейської інтеграції України. The article examines current trends and problems of implementing European customs standards into national legislation in the context of the European integration of Ukraine.
Опис
Ключові слова
імплементація митного законодавства, митне право ЄС, митне право України, міжнародне митне право, наближення законодавства, адаптація законодавства, гармонізація законодавства, європейська інтеграція., implementation of customs legislation, EU customs law, customs law of Ukraine, international customs law, approximation of legislation, adaptation of legislation, harmonization of legislation, European integration.
Бібліографічний опис
Биков І.О. Деякі питання імплементації європейських митних стандартів до законодавства України. ПРАВО І СУСПІЛЬСТВО. 2017. № 1. Част. 2. С. 124-127.