СОЦІАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНОЇ ОБОРОНИ ТА ЇЇ ВІДМЕЖУВАННЯ ВІД УЯВНОЇ ОБОРОНИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-11-25
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Необхідна оборона як обставина, що виключає кримінальну протиправність діяння, має свої властивості, які відрізняють її від інших таких обставин, що виключають кримінальну протиправність діяння. Necessary defense as a circumstance that excludes the criminal illegality of an act has its own properties that distinguish it from other such circumstances that exclude the criminal illegality of an act.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Шостак Х.І., Чекмарьова І.М. СОЦІАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНОЇ ОБОРОНИ ТА ЇЇ ВІДМЕЖУВАННЯ ВІД УЯВНОЇ ОБОРОНИ. Кримінально-правові, кримінологічні та кримінально-виконавчі заходи попередження злочинності: матеріали Всеукраїнської наук.- практ. конф. 25 лист. 2022 р. Одеса : ОДУВС, 2022. 257 с. С. 146-149.