ОКРЕМІ ПИТАННЯ РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ «ПРАВО НА ЖИТЛО» ТА «ПРАВО НА НЕДОТОРКАННІСТЬ ЖИТЛА» У КОНТЕКСТІ СТ. 162 КК УКРАЇНИ

Вантажиться...
Ескіз
Файли
Дата
2022-11-25
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
На думку автора, право на недоторканність житла особи не можна ототожнювати з правом на житло, оскільки право на житло є соціальним правом людини та однією з гарантій забезпечення її достатнього рівня життя, а право на недо- торканність житла – це особистісне право людини та одна з гарантій забезпе- чення недоторканності особистого життя. In the author's opinion, the right to inviolability of a person's home cannot be equated with the right to housing, since the right to housing is a social right of a person and one of the guarantees of ensuring his adequate standard of living, while the right to inviolability of housing is a personal right of a person and one of the guarantees of ensuring inviolability of personal life.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Бобчинський П.М. ОКРЕМІ ПИТАННЯ РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ «ПРАВО НА ЖИТЛО» ТА «ПРАВО НА НЕДОТОРКАННІСТЬ ЖИТЛА» У КОНТЕКСТІ СТ. 162 КК УКРАЇНИ.Кримінально-правові, кримінологічні та кримінально-виконавчі заходи попередження злочинності: матеріали Всеукраїнської наук.- практ. конф. 25 лист. 2022 р. Одеса : ОДУВС, 2022. 257 с. С. 56-58.