КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

Вантажиться...
Ескіз
Файли
Дата
2022-11-25
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Кримінальні правопорушення проти власності посягають на основу економічної системи – власність. Об'єктивно вони підривають економічні засади суспільства, гальмують економічний розвиток країни, порушують стабільність, негативно впливають на благополуччя громадян. З цієї причини правоохоронними органами, особливо в умовах воєнного стану повинні розроблятися сучасні механізми протидії даним видам правопорушень з урахуванням досвіду розвинених країн. Criminal offenses against property encroach on the basis of the economic system - property. Objectively, they undermine the economic foundations of society, inhibit the economic development of the country, disrupt stability, and negatively affect the well-being of citizens. For this reason, law enforcement agencies, especially in the conditions of martial law, should develop modern mechanisms for countering these types of offenses, taking into account the experience of developed countries.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Мироненко А.М. КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ. Кримінально-правові, кримінологічні та кримінально-виконавчі заходи попередження злочинності: матеріали Всеукраїнської наук.- практ. конф. 25 лист. 2022 р. Одеса : ОДУВС, 2022. 257 с. С. 22-25.