ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДЕННЯ ТА РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-08-29
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Київ: Національна академія внутрішніх справ
Анотація
Автором висвітлено деякі особливості укладення та розірвання шлюбу в період воєнного стану. The author highlighted some features of entering into and ending a marriage during the martial law period.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Середницька І.А. ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДЕННЯ ТА РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ. Регулювання приватно-правових відносин в умовах воєнного стану в Україні [Текст] : матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. (Київ, 29 верес. 2022 р.) / [редкол.: С.Д. Гусарєв, С. С. Чернявський, В. П. Мироненко та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2022. – 204 с. С. 127-129.