АКТУАЛІЗАЦІЯ ТА ІНТЕРАКТИВНІСТЬ ТЕРМІНІВ, ЯК ОДНА З ОСОБЛИВОСТЕЙ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩИХ ЮРИДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-05-29
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС; Херсонський факультет.
Анотація
Всебічне вивчення англійської юридичної термінології є невід’ємною частиною мовної підготовки правників, яка повинна бути максимально спрямована на їх фахово-практичні інтереси. A comprehensive study of English legal terminology is an integral part of the language training of lawyers, which should be directed to their professional and practical interests as much as possible.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Киселевич І.В. АКТУАЛІЗАЦІЯ ТА ІНТЕРАКТИВНІСТЬ ТЕРМІНІВ, ЯК ОДНА З ОСОБЛИВОСТЕЙ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩИХ ЮРИДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ.Професійна підготовка поліцейських в Україні: методологія, теорія, практика. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (29 травня 2020 року). Херсон: Херсонський факультет Одеського державного університету внутрішніх справ, 2020. 190 с. С. 77-80.