ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЯК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-05-29
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС; Херсонський факультет.
Анотація
Авторка вважає, що сучасні педагогічні технології вимагають обґрунтування, вибору та застосування інтерактивних методів навчально-виховної діяльності (підбір тематики тренінгів, використання на заняттях активних методів навчання та виховання тощо). The author believes that modern pedagogical technologies require substantiation, selection and application of interactive methods of educational activities (selection of training topics, use of active methods of learning and education in classes, etc.).
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Бовдир О.С. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЯК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН. Професійна підготовка поліцейських в Україні: методологія, теорія, практика. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (29 травня 2020 року). Херсон: Херсонський факультет Одеського державного університету внутрішніх справ, 2020. 190 с. С. 12-17.