ОСОБЛИВІ ФОРМИ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ІЗ КУРСУ «ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНА ПІДГОТОВКА»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-11-30
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
На думку авторів дослідження для тактичної підготовки перспективними є імітаційні методи, що дозволяють вибудовувати навчальну діяльність на основі імітації професійної діяльності поліцейського. Дані методи дають можливість не тільки прищеплювати окремі тактичні вміння і навички, але й комплексно здійснювати злагодження дій майбутніх правоохоронців у складі функціональних груп. According to the authors, the research for tactical training is promising simulation methods that allow building educational activities based on the imitation of the professional activity of a police officer. These methods provide an opportunity not only to instill individual tactical skills and skills, but also comprehensively coordinate future actions law enforcement officers as part of functional groups.
Опис
Ключові слова
воєнний стан в Україні, бойові завдання, Національна поліція, обов'язки, наявність умінь і навичок, квест-технології, рольові ігри,підготовка курсантів, martial law in Ukraine, combat tasks, National Police, duties, skills and abilities, quest technologies, role-playing games, cadet training
Бібліографічний опис
Ніколаєв О.Т., Ульянов О.І. ОСОБЛИВІ ФОРМИ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ІЗ КУРСУ «ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНА ПІДГОТОВКА». Службова-бойова підготовка як основа професійної діяльності поліцейських : матеріали міжнар. науково-практичного круглого столу (м. Одеса, 30 листопада 2022 року). Одеса : ОДУВС, 2022. 204 с. С. 137-141.