ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ З НАДАННЯ ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-10-20
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: Військова Академія
Анотація
На думку авторів дослідження поліцейський в незалежності від посади яку він обіймає повинен володіти не тільки теоретичними знаннями, а й навичками та прийомами застосування алгоритмів надання першої домедичної підготовки за загальноприйнятими у світі стандартами надання невідкладної допомоги. According to the authors of the study, a police officer, regardless of the position he holds, should possess not only theoretical knowledge, but also the skills and techniques of applying algorithms for providing first pre-medical training according to the generally accepted standards of providing emergency care in the world.
Опис
Ключові слова
надання домедичної та медичної допомоги, «Тактична медицина», працівники правоохоронних органів, надзвичайні ситуації, кримінальна відповідальність. алгоритм дій, швидкість реакції поліцейського, provision of pre-medical and medical aid, "Tactical medicine", law enforcement officers, emergency situations, criminal liability. algorithm of actions, speed of reaction of a police officer
Бібліографічний опис
Геращенко О.С., Удренас Г.І. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ З НАДАННЯ ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ. СПІЛЬНІ ДІЇ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ І ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВИ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: Збірник тез доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції, (20 жовтня 2022 року). Одеса: Військова Академія, 2022. С. 137-139.