ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ПОБУДОВИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮСТИЦІЇ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-10-28
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
На думку автора дослідження, організаційна побудова адміністративної юстиції в окремих країнах має свої особливості, які не завжди можна розглянути в рамках традиційних моделей, запропонованих в літературі. Адміністративна юстиція може існувати в різноманітних організаційних формах, а тому зводити її виключно до функціонування системи незалежних адміністративних судів (тобто до адміністративного судочинства) є помилковим. При цьому, при порівнянні різних способів організації вирішення адміністративних спорів, вочевидь перевага належить судовій формі захисту прав і свобод особи. Водночас автор зазначає, що в Україні цей інститут створений за зразком континентальної моделі та реалізується у формі адміністративного судочинства. According to the author of the study, the organizational structure of administrative justice in individual countries has its own characteristics, which cannot always be considered within the framework of traditional models proposed in the literature. Administrative justice can exist in various organizational forms, and therefore it is wrong to reduce it exclusively to the functioning of the system of independent administrative courts (that is, to administrative proceedings). At the same time, when comparing different methods of organizing the resolution of administrative disputes, the advantage obviously belongs to the judicial form of protection of the rights and freedoms of the individual. At the same time, the author notes that in Ukraine this institute was created according to the continental model and is implemented in the form of administrative proceedings.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Ярмакі В.Х. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ПОБУДОВИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮСТИЦІЇ. Стан та перспективи розвитку адміністративного права України: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет конференції, м. Одеса, 28 жовтня 2022 р. – Одеса : ОДУВС, 2022. С. 143-146.