Теоретические основы социальных установок

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Автор описує власні теоретичні погляди на класифікацію соціальних установок. Визначає типи, види, підвиди, функції соціальних установок і позначає деякі причини їх виникнення. The author describes his own theoretical views on the classification of social attitudes. Defines types, types, subtypes, functions of social attitudes and indicates some causes of their occurrence.
Опис
Ключові слова
особистість, соціальна установка, тип, вид, підвид, життєдіяльність., personality, social attitude, type, species, subspecies, lifestyle.
Бібліографічний опис
Цильмак А.Н. Теоретические основы социальных установок. Вісник ОНУ ім. І.І. Мечникова. Психологія. 2012. Т.17. Вип. 8(20). С. 183-189.