ТАКТИКА КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ ПІД ЧАС ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016-03-25
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
На кожному етапі слідчої (розшукової) дії – огляду місця події широко застосовується метод прогно- зування, за допомогою якого у слідчого виникає можливість розробити відповідні прогнозні моделі можливої поведінки злочинця під час скоєння злочину, тим самим реконструвати обставини злочину. At each stage of the investigative (investigative) activity - the inspection of the scene of the incident, the forecasting method is widely used, with the help of which the investigator has the opportunity to develop appropriate predictive models of the possible behavior of the criminal during the commission of the crime, thereby reconstructing the circumstances of the crime.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Теслюк І.О., Цільмак О.М. ТАКТИКА КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ ПІД ЧАС ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ. Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали VIII міжнар. наук.- практ. конф., м. Одеса, 25 березня 2016 р. — Одесса: ОДУВС, 2016. С. 330 - 331.