СПЕЦИФІКА ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ В ХОДІ ВИЯВЛЕННЯ І РОЗСЛІДУВАННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015-11-13
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Систематичне використання знань спеціалістів у встановленні окремих обставин вчинення легалізації, (відмивання) доходів, одержаних злочинним, дає можливість систематизувати, аналізувати відомості про злочин, розробляти відповідні рекомендації по впровадженню заходів профілактики в практику. Крім того, з представниками контролюючих, банківських установ слідчий може розробляти шляхи, що ускладнять чи виключать реалізацію злочинцями свого задуму. Systematic use of the knowledge of specialists in establishing specific circumstances of committing legalization, (laundering) of proceeds obtained by criminals, makes it possible to systematize and analyze information about the crime, develop appropriate recommendations for the implementation of preventive measures in practice In addition, with representatives of controlling and banking institutions, the investigator can develop ways that will make it difficult or impossible for criminals to implement their plan.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Павлютін Ю.М. СПЕЦИФІКА ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ В ХОДІ ВИЯВЛЕННЯ І РОЗСЛІДУВАННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ. Кримінально-правові та кримінологічні заходи протидії злочинності : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 13 лист. 2015 року. — Одеса: ОДУВС, 2015. С. 136 - 137.