МОНІТОРИНГ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ОДЕСЬКОГО РЕГІОНУ ТА НАПРЯМИ ЇЇ ПРОФІЛАКТИКИ У ВНЗ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015-11-13
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Автори вважають за необхідне розробити цілісну концепцію, яка б відображала результати досвіду моніторингу та запобігання злочинності неповнолітніх та студентської молоді у Одеському регіоні. Концепція може об’єднувати усобі такі складові, як аналіз злочинності неповнолітніх та студентської молоді у Одеському та суміжних регіонах, виявлення специфіки причин та умов злочинності, прогнозування злочинності неповнолітніх та студентської молоді, програмування та планування запобігання злочинності в області, ресурсне забезпечення боротьби з правопорушеннями неповнолітніх та студентської молоді, заходи з координації діяльності вищих навчальних закладів з державними та регіональними правоохоронними органами. The authors consider it necessary to develop a holistic concept that would reflect the results of the experience of monitoring and preventing the crime of minors and student youth in the Odesa region. The concept can combine such components as analysis of juvenile and student crime in Odesa and neighboring regions, identification of the specifics of the causes and conditions of crime, forecasting of juvenile and student crime, programming and planning of crime prevention in the region, resource provision for combating juvenile delinquency and student youth, measures to coordinate the activities of higher educational institutions with state and regional law enforcement agencies.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Користін О.Е., Бабенко А.М. МОНІТОРИНГ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ОДЕСЬКОГО РЕГІОНУ ТА НАПРЯМИ ЇЇ ПРОФІЛАКТИКИ У ВНЗ.Кримінально-правові та кримінологічні заходи протидії злочинності : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 13 лист. 2015 року. — Одеса: ОДУВС, 2015. С. 81 - 83.