ЗАКОНОДАВЧЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ УПОВНОВАЖЕНОЇ СЛУЖБОВОЇ ОСОБИ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ДІЮЧОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ

Вантажиться...
Ескіз
Файли
Дата
2022-04-29
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Авторами зазначається, що доцільно внести доповнення до положень ч. 1 ст. 3 Кримінального про- цесуального кодексу України наступним пунктом: «Уповноважена службова особа – це службова особа органу Національної поліції, органу безпеки, органу Державного бюро розслідувань, органу Бюро економічної безпеки, органу Національного антикорупційного бюро України та інших правоо- хоронних органів, яка безпосередньо виконує завдання з оперативно-службової діяльності». Втім, необхідно зазначити, що розв'язання питання визначення уповноваженої службової особи не є остаточним і потребує додаткового обговорення. The authors note that it is advisable to make additions to the provisions of Part 1 of Art. 3 of the Criminal Procedural Code of Ukraine with the following clause: "An authorized official is an official of the National Police body, security body, body of the State Bureau of Investigation, body The Bureau of Economic Security, the body of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine and other law enforcement agencies, which directly performs the tasks of operational and service activities." However, it should be noted that the resolution of the issue of determining the authorized official is not final and requires additional discussion.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Волошанівська Т.В., Федоров І.В. ЗАКОНОДАВЧЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ УПОВНОВАЖЕНОЇ СЛУЖБОВОЇ ОСОБИ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ДІЮЧОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ. Наукові проблеми запровадження правового режиму воєнного стану в Україні: сучасний вимір: матеріали науково-практичного онлайн-заходу. 29 квітня 2022 р. Одеса: ОДУВС, 2022. с. 53 - 54.