НАСИЛЬСТВО ПРОТИ ЖІНОК: ПРИЧИНИ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-12-14
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Київ: Національна академія внутрішніх справ
Анотація
В останні роки в нашому суспільстві утворилися спеціальні служби що надають підтримку та соціальні послуги постраждалим жінкам від насильства. У великих містах відкриваються спеціальні психологічні консультації, спеціальні притулки, кризові центри, куди могли б звертатися жінки, які потрапляють від насильства. В Україні працює Національна «гаряча лінія» з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації, що започаткована Міжнародним жіночим правозахисним центром «Ла Страда-Україна». Держава повинна звернути увагу, щоб така практика була не тільки в великих містах. Необхідно створити центри психологічних, юридичних, медичних пунктів також і в місцевих та районних центрах. Щоб незалежно від місця проживання постраждала жінка могла б отримати допомогу. На ЗМІ необхідно покласти обов’язок щодо розповсюдження інформації про таки пункти захисту, визначати алгоритм дій жінок які постраждали від насилля, а також надання інформаційних послуг які необхідні для вирішення такої складної життєвої ситуації. In recent years, special services providing support and social services to women victims of violence have been formed in our society. In big cities, special psychological consultations, special shelters, and crisis centers are opening, where women who are victims of violence could turn. The National "hotline" for the prevention of domestic violence, human trafficking and gender discrimination, launched by the International Women's Human Rights Center "La Strada-Ukraine", operates in Ukraine. The state should pay attention so that this practice is not only in big cities. It is necessary to create centers of psychological, legal, and medical centers in local and district centers as well. So that regardless of the place of residence, the affected woman could receive help. The mass media must be tasked with disseminating information about these points of protection, determining the algorithm of actions of women who have suffered from violence, as well as providing information services that are necessary to solve such a difficult life situation.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Сухарєва А.О. НАСИЛЬСТВО ПРОТИ ЖІНОК: ПРИЧИНИ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ. Забезпечення запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та протидії торгівлі людьми: національна практика та зарубіжний досвід: матеріали науково-практичної конференції (Київ, 14 грудня 2020). Київ: Національна академія внутрішніх справ, 2020. С. 36 - 39.