АНАЛІЗ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022-04-29
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса: ОДУВС
Анотація
Важливість якісного рівня фізичної підготовки майбутнього поліцейського зумовлено не лише специфічною службовою д іяльністю, а й загальними вимогами розвитку молоді. Тому спеціаль- на фізична підготовка не обмежується лише виховання професійної дієвої особистості, а та- кож спрямована на розвиток здорового молодого покоління. The importance of a high-quality level of physical training of the future police officer is determined not only by specific official activities, but also by the general requirements of youth development. Therefore, special physical training is not limited to the education of a professional and effective personality, and is also aimed at the development of a healthy young generation.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Щербань І., Носкова Т.І. АНАЛІЗ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО. Наукові проблеми запровадження правового режиму воєнного стану в Україні: сучасний вимір: матеріали науково-практичного онлайн-заходу. 29 квітня 2022 р. Одеса: ОДУВС, 2022. с. 283 - 284.